Satu program rotong royong telah diadakan pada 18 Januari 2020. Tuan Haji Rosli Omar, penyelaras DUN Juasseh bersama 7 MPKK sekitar Juasseh turut serta. Kerja menceriakan kawasan sekolah bermula jam 9 pagi.

Share This