Satu sesi perkongsian PLC disampaikan oleh En. Anuar Tahar, PKP, pada 21 Mei 2019. Beliau berkongsi ilmu Google classroom, wordpress dan Quik.

Share This