Satu latihan menggunakan aplikasi GC untuk tujuan pelaporan aktiviti kokurikulum telah diadakan pada 18 Mac 2019 (isnin) jam 3.00 petang di bilik At-tirmidzi. Sesi disampaikan oleh Puan Norlida Baharudin dari SBPI Jempol. Guru-guru diberi latihan hands-on penggunaan Google classroom.

Share This